עבירות תקיפה

עבירות תקיפה

תקיפה לפי לשון החוק היא- "המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית – הרי זו תקיפה; ולעניין זה, הפעלת כוח – לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי-נוחות."
עבירות תקיפה עוסקות בשאלת השאלות- האם התקיפה הפרה את אוטונומיית הפרט על גופו או שמא היו מעורבים גם הסכמה מדעת או בחירה חופשית למגע? על מנת לצלוח את הסוגיה קיימת חשיבות בקבלת ייעוץ משפטי בסמוך לאירוע.

עבירות תקיפה- סיווגן

עבירות תקיפה מסווגות לפי חומרתן באופן הבא: (מהקלה לחמורה ביותר)
• תקיפת סתם. "התוקף שלא כדין את חברו, דינו – מאסר שנתיים, והוא אם לא נקבע בחוק זה עונש אחר לעבירה זו מחמת נסיבותיה." (סעיף 379 לחוק העונשין).
עבירה זו מהווה בסיס לעבירות תקיפה חמורות יותר והינה מיוחסת לתקיפה שאינה גורמת לחבלה. עונשה- מאסר של עד שנתיים.

• תקיפה הגורמת לחבלה ממשית. "התוקף חברו וגורם לו בכך חבלה של ממש, דינו – מאסר שלוש שנים." (סעיף 380 לחוק העונשין).
תקיפה שמחמתה נאלץ הקורבן לקבל טיפול רפואי לשם ריפוי פציעותיו. בשונה מ'תקיפה סתם' ביסוס העבירה מחייב את קיומם של נזק פיזי או סבל למותקף. גם אם הלה החלים מחבלתו זמן קצר לאחר מכן הרי שאין זה שולל את יסוד החבלה של ממש.
עונשה- עד שלוש שנות מאסר. עונש זה מיושם בכל מקרה בו התקיפה הייתה ביטוי להתנגדות למעצר או נועדה לביצוע פשע או גניבה.

• תקיפת עובד ציבור. "התוקף עובד הציבור או מי שממלא חובה או תפקיד המוטלים עליו על פי דין או מי שנותן שירות לציבור מטעם גוף המספק שירות לציבור, והתקיפה קשורה למילוי חובתו או תפקידו של הנתקף, דינו – מאסר שלוש שנים." (סעיף 382א.(א) לחוק העונשין).
מתבססת על עבירת "תקיפה סתם" אך נסיבותיה מחמירות- תקיפת עובד ציבור (שמינויו מכוח החוק) במסגרת מילוי תפקידו ובגינו.
עונשה- 3 שנות מאסר. במקרה של מניעת עובד ציבור ממילוי תפקידו, הצטיידות התוקף בנשק בעת ביצוע העבירה, תקיפה בת 3 תוקפים או תקיפת עובד ציבור בעת עבודתו בחדר מיון או בעת טיפולו באדם השרוי בסכנת חיים- הענישה תוחמר ל-5 שנות מאסר.

• תקיפה בנסיבות מחמירות.
– תקיפת סתם או תקיפה חבלנית המבוצעת ע"י קבוצת אנשים, שניים או יותר. זו מגבירה את חומרת המעשה, ובהתאמה, גם את עונשיו. עונשה- 'תקיפה סתם' שבוצעה ע"י שני אנשים או יותר – עד 4 שנות מאסר, בעוד שתקיפה חבלנית תגרור סנקציה של 6 שנות מאסר.
– 'תקיפה סתם' כשהקורבן הוא בן משפחה קטין או חסר ישע המצויים באחריות התוקף. עונשה-עד 4 שנות מאסר.
– עבירת תקיפה החובלת בבן הזוג (נוכחי או קודם). עונשה- 6 שנות מאסר.

עו"ד פלילי בונה עבורכם רשת הגנה!

 הגנה עצמית כטיעון נגדי לתקיפה. זו מתבססת על הפעלת כוח ע"י אדם לשם הגנה על חייו, גופו, חירותו או רכושו. הוכחת טיעון זה מחייבת את תחולתם של סבירות( המעשה כתגובה לתקיפה ונזקיה לא חרגו מהצפוי למתגונן), מידיות (פעולת הגנה הסמוכה לתקיפה, למעט חריגים) ונחיצות (פעולה לשם מזעור נזקי התוקף בעת עימות).
 מזעור נזקים משפטיים באמצעות הסדר טיעון מקל עם התביעה. במסגרתו עו"ד פלילי יבחן באופן מעמיק כל שינוי במסגרת הסעיפים או עובדות האישום כמו שינוי סעיף האישום מתקיפה חבלנית ל'תקיפה סתם'. דבר שיפחית בחומרת הענישה ואף עלול לזכות את הנאשם לחלוטין.

הישגים

5/5
שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב google
גוגל +
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב linkedin
לינקדאין
שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ

vbcc

מעצר ימים

מעצר ימים סמכות המשטרה לעצור אדם היא סמכות מוגבלת

עבירות מין

עבירות מין עבירות מין נחלקות לפי רמת חומרתן, יחס

עבירות נשק

עבירות נשק עבירות נשק מתפרסות על פני מגוון הפרות

השארת תגובה