מעצר ימים

מעצר ימים

סמכות המשטרה לעצור אדם היא סמכות מוגבלת ל – 24 שעות, אולם לעיתים דרוש למשטרה יותר מ- 24 שעות ועל כן בסוף ה – 24 שעות על המשטרה להביא את העצור לשופט על מנת שיאריך את המעצר (לעיתים ישנם מצבים שלא ניתן להביא את החשוד תוך 24 כגון חג או שבת), המדובר במעצר לצורך חקירה שמכונה "מעצר ימים". בדיון המעצר ייצג את המשטרה שוטר הנקרה טוען מעצרים, כמו כן בהליך מסוג זה אפשרי להביא ראיות שלא קבילות במשפט.

התנאים למעצר ימים

סעיף 13 לחוק המעצרים קובע:

שופט לא יצווה על מעצרו של אדם, אלא אם כן שוכנע כי קיים חשד סביר שהאדם עבר עבירה, שאיננה חטא, ומתקיימת אחת מעילות אלה:

  1. קיים יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מחקירה מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת;
  2. קיים יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה;
  3. בית המשפט שוכנע, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, שיש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר; בית המשפט לא יצווה על מעצר לפי עילה זו לתקופה העולה על 5 ימים; שוכנע בית המשפט שלא ניתן לקיים את הליך החקירה בתוך התקופה האמורה, רשאי הוא לצוות על מעצר לתקופה ארוכה יותר או להאריכו ובלבד שסך כל התקופות לא יעלו על 15 ימים. שופט לא יצווה על מעצר לפי סעיף קטן (א), אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של קביעת ערובה ותנאי ערובה, שפגיעתם בחירותו של החשוד פחותה.

סעיף 14- ראה שופט, על יסוד הצהרה בכתב של שוטר, כי אדם נמלט ממשמורת חוקית, יצווה על מעצרו של האדם לשם החזרתו לאותה המשמורת שממנה  נמלט.

כאמור לעיל, יש צורך כי השופט ישתכנע כי קיים חשד סביר שהחשוד עבר עבירה למעט עבירה שהיא חטא. כמו כן יש צורך בעילת מעצר מתוך סעיפים 1-3, בנוסף על השופט לבחון אם קיימת חלופת מעצר כגון מעצר בית ועוד.

יש לציין כי בסעיף 14 נקבע כי, השופט לא יבחן חלופת מעצר ויצווה על מעצרו של האדם שברח ממשמורת חוקית (כלומר מאסר וכו').

משך זמן המעצר

תקופת המצר היא לעד 15 יום אולם אם מדובר במעצר בעילה שבסעיף 3 דהיינו לצורכי חקירה היא מוגבלת ל 5 ימים.

מה קורה כאשר נגמרו ה – 15 יום? במצב כזה בית המשפט רשאי להאריך את המצר ב 15 יום נוספים כלומר 30 יום (15+15).

יש לציין: כי מעבר ל – 30 יום נדרש אישור של היועץ המשפטי לממשלה על הבקשה.

הדיון במעצר

בדיון המעצר ישנו צד אחד את נציג המשטרה שנקרה טוען מעצרים מצד שני החשוד וסנגורו והשופט אשר צריך להחליט אם לעטר לבקשה ולכמה זמן. היות ואנו נמצאים בשלב החקירה יש מצב לשיבוב הליכי, לרוב נוצר מצב שבכל שאלה ששואל הסנגור את טוען המעצר הוא נתקל בתשובה כגון " אני לא מוכן לענות על השאלה חומר חסוי", את התשובות מביא הטוען לבית המשפט בכתב ובמידה והשופט נעתר לבקשת הסנגור לחשוף את החור יכול הטוען למשוך את החומר והשופט לא ייקח בחשבון את התשובה בהחלטתו.

לאור האמור לעיל, ישנו צורך למקד את השאלות שיבעירו מדוע אין החשוד צריך להישאר במעצר, לדוגמא: אילו פעולות יש לבצע? כמו התבצעו מזמן המעצר ועד עכשיו? מדוע נדרש כול כך הרבה זמן על מנת…. וכו'

יש לציין שאת השאלות כל סנגור על פי ניסיונו ישאל ועל פי המקרה הקונקרטי.

 

הזהרה- האמור במאמר זה הינו מידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לשום מקרה. אין להסתמך על האמורים באתר מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

הישגים

5/5
שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב google
גוגל +
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב linkedin
לינקדאין
שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ

vbcc

מעצר ימים

מעצר ימים סמכות המשטרה לעצור אדם היא סמכות מוגבלת

עבירות מין

עבירות מין עבירות מין נחלקות לפי רמת חומרתן, יחס

עבירות נשק

עבירות נשק עבירות נשק מתפרסות על פני מגוון הפרות

השארת תגובה