מבנה ההליך הפלילי

מבנה ההליך הפלילי

ההליך הפלילי מתחיל כאשר נודע למשטרה על ביצוע עבירה, הידיעה יכולה להיות הן ע"י הגשת תלונה במשטרה ע"י אזרח או ע"י ידיעה שהגיע למשטרה בדרך אחרת אולם ישנם מצבים שבהם רשות אחרת מופקדת על הטיפול בעבירה כגון: רשות המיסים, הרשות לניירות ערך וכו'. לאחר שנודע למשטרה על העבירה עליה לפתוח בחקירה כאשר פעולה זו מלווה בסמכות המשטרה לעצור (כאשר בקטגוריה זו ישנם כמה סוגי מעצר) ,לעכב, לערוך חיפושים ועוד..

סיום החקירה והעברת החומר לפרקליטות/תביעות במשטרה

כאשר החקירה מסתיימת מועבר חומר החקירה לתובע מוסמך, בעבירות פשע לפרקליטות המחוז ואילו בעבירות חת או עוון למדור תביעות במשטרה. לאחר שהתובע בוחן את חומר החקירה הוא צריך להחליט אם הוא סבור שיש שהראיות מספיקות להגיש כתב אישום (יתכן והתובע סבור שאין עניין לציבור) או לסגור תתיק ואם בחרה לסגור את תיק אז עליו לסווג את עילת הסגירה (חוסר אשמה , חוסר ראיות, חוסר עניין לציבור).  ראה לעניין זה רישום פלילי

הקראה

בהליך ההקראה מקריא בית המשפט לנאשם את כתב האישום, בשלב זה רשאי הנאשם לטעון טענות מקדימות (חוסר סמכות, פגם או פסול בכתב האישום, התיישנות וכד') , לאחר מכן על הנאשם להשיב לכתב האישום, הוא יכול לכפור בכתב האישום (ואז יקבע מועד לפתיחת המשפט) או להודות (אז עוברים להכרעת הדין) או להודות חלקית או לכפור חלקית. טענת אליבי יש להעלות בראשית המשפט בשלב בו שואלים אותו לתגובתו לאישום. אם הנאשם אינו מעלה את טענת האליבי בשלב זה לא יהיה רשאי להביא ראיות להוכחת אליבי, אלא ברשותו של בית המשפט.

פרשת התביעה

במהלך פרשת התביעה תביא התביעה את ראיותיה בסדר בו הם מופיעים בכתב האישום, על מנת להוכיח את אשמתו של הנאשם על התביעה להוכיח ברמה של מעל לכל ספק סביר. בסיום הבאת הראיות יכריז התובע אלו הם עדיי ובכך תסתיים פרשת התביעה.

הישגים

פרשת ההגנה

לאחר פרשת התביעה יבוא תורו של הנאשם להביא את ראיותיו ועדיו ולבסוף יכריז הסנגור אלו הם עדיי ובכך תסתיים פרשת ההגנה.

סיכומים

לאחר ששני הצדדים הביאו את הראיות יסכמו שני הצדדים את טענותיהם לעניין האשמה.

הכרעת הדין

בשלב זה על בית המשפט להחליט באם להרשיע את הנאשם או לזכות, יש לציין כי אם החליט בית המשפט לזכות את הנאשם יכריז בית המשפט על דבר הזיכוי בהתחלה בטרם ינמק את דבר הזיכוי אולם אם החליט בית המשפט להרשיע את הנאשם ינמק בית המשפט את החלטתו.

ראיות לעניין העונש

אם בית המשפט החליט להרשיע את הנאשם, אזי כמו בפרשת התביעה וההגנה, גם בשלב זה מביאים כל צד את ראיותיו לעניין העונש ולאחר מכן סיכומים לעניין העונש.

גזר הדין

בשלב זה יחליט ביהמ"ש איזה עונש להטיל על הנאשם כאשר הכרעת הדין וגזר הדין מהווים יחד את פסק הדין. הצדדים יכולים לבקש מבית המשפט לעכב את העונש על מנת לערער

ערעור

על פס"ד יכולים הן התביעה והן הנאשם לערער כאשר הנאשם יכול לערער על חומרת העונש ועצם ההרשעה ואילו התביעה יכולה לערער על קולת העונש.

5/5
שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב google
גוגל +
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב linkedin
לינקדאין
שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ

vbcc

מעצר ימים

מעצר ימים סמכות המשטרה לעצור אדם היא סמכות מוגבלת

עבירות מין

עבירות מין עבירות מין נחלקות לפי רמת חומרתן, יחס

עבירות נשק

עבירות נשק עבירות נשק מתפרסות על פני מגוון הפרות

השארת תגובה