בקשת חנינה מנשיא המדינה

בקשת חנינה מנשיא המדינה - עו"ד פלילי עקראוי & מזרחי ושות'

במאמר זה נעסוק בסוגיית חנינה מנשיא המדינה, נראה באלו מצבים ניתן להגיש בקשת חנינה לנשיא ומהם התנאים הנדרשים להגדלת סיכוייה. חנינה הינה הליך משפטי לכל דבר, הליך אחרון למעשה במערכת המשפט בו אדם שהורשע בדין יכול לפנות לנשיא המדינה על מנת שזה ייחון אותו בהתאם לסוג העונש שהוטל עליו.

חשוב לזכור! חנינה אינה ערעור על עונש שהוטל על ידי בתי המשפט ונשיא המדינה אינו ערכאה משפטית לצורך כך. שיקול דעתו של נשיא המדינה אינו מהווה תחליף לשיקול דעת בית משפט או בית הדין ולכן יש לזכור כי לצורך החנינה יש לשים דגש על נסיבות אישיות ופרטים אחרים כפי שיפורט בהמשך ולא על שאלת ההרשעה.

מי יכול להגיש חנינה מהנשיא?

כל אדם שהורשע בדין יכול לפנות לנשיא המדינה בבקשת חנינה על מנת שעונשו יומתק, יקוצר או יבוטל. את החנינה רצוי להגיש באמצעות עורך דין פלילי הבקיא בהליך זה על מנת שבקשת החנינה תשקף במלואה את מכלול הנתונים הקיימים ותמנע עיכובים בעתיד.

נשיא המדינה חנינה - עו"ד פלילי עקראוי & מזרחי ושות'
דוברות בית הנשיא הצלם: אבי אוחיון, מתוך אתר פיקיויקי
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות, השאירו פרטים:

או חייג : 052-5595831

את הבקשה יש להגיש למחלקת החנינות במשרד המשפטים המהווה חוליה במוסד בית הנשיא אשר יחתום בסופו של יום על החנינה. ניתן להגיש בקשה לחנינה באופן מקוון באתר של משרד המשפטים ולצרף לה את כל הנספחים והמסמכים הנדרשים בסדר הנדרש כפי שמופיע באתר האינטרנט.

לאחר קבלת בקשת החנינה במשרד המשפטים, תערך חוות דעת בעניינו של המבקש הכוללת התייעצות עם גורמים שונים ובסופו תתקבל החלטה האם להעניק למקש חנינה או לאו. לאחר קבלת החלטה זו תועבר החנינה לחתימת נשיא המדינה אשר תסיים את ההליך ותעניק למבקש חנינה רשמית.

מהן סוגי החנינות הקיימות?

המצב נתן להגיש בקשת חנינה בכל הליך פלילי משפטי בו הורשע אדם בין אם יש בו עונש מסוים ובין אם רק על עצם ההרשעה. בין סוגי החנינות ניתן למצוא את המקרים הבאים:

 

חנינה בגין עונש מאסר:

אדם שנשפט והוטל עליו עונש מאסר יכול לפנות לנשיא המדינה בבקשה מנומקת על מנת שזה יקצר לו את עונש המאסר או יבטלו לחלוטין.

חנינה בגין עונש פסילת רישיון נהיגה:

לעיתים נשפטים נהגים לתקופות ארוכות וממושכות של פסילת רישיון נהיגה. במצב שכזה ניתן לפנות לנשיא המדינה על מנת שזה יקצר או יבטל את הפסילה שהוטלה על הנהג.

בקשת חנינה לקיצור תקופת המחיקה ותקופת ההתיישנות על הרשעה:

כידוע, בגין כל עבירה פלילית קיימת תקופת התיישנות ותקופת מחיקה,

תקופות אלה משתנות בהתאם לסוג העבירה וחומרתה. עבירה שטרם התיישנה תופיע בגיליון המרשם הפלילי של האדם והדבר יכול להוות מכשול משמעותי בהמשך דרכו המקצועית.

לדוגמה, אדם בעל עבר פלילי שטרם התיישן לא יוכל לפנות לרשויות בפורטוגל לקבל דרכון פורטוגלי במסגרת התיקון לחוק שנערך בשנת 2015 (חוק צאצאי גירוש יהודי ספרד).

קיצור תקופת ההתיישנות והמחיקה על ידי נשיא המדינה תביא לתוצאה ישירה של מחיקת הכתם והפיכת המבקש לאדם נורמטיבי לחלוטין.

סעיף 16(ג) לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, החוק הרלוונטי לסוגיית ביטול הרשעה מציין מפורשות כי הרשעה שנשיא המדינה נתן עליה חנינה דינה כדין הרשעה שנמחקה. 

יש לשים לב להבדל בין רישום פלילי שעניינו תיקים סגורים אשר בגינם לא עמד המבקש לדין לבין רישום פלילי שעניינו הרשעה על ידי בית משפט.

הרשעה על ידי בית משפט היא הדבר היחיד בגינו ניתן להגיש לנשיא המדינה חנינה, רישום משטרתי, תיקים סגורים אופן מחיקתם נעשה בדרך אחרת ולא על ידי נשיא המדינה.

כמה זמן עד שמתקבלת החלטה בחנינה:

הגשת בקשת החנינה אינה הליך קצר והוא עלול לארוך מספר חודשים ארוכים עד שנה.

הליך הבקשה עובר מסלול ארוך במחלקת החנינות במשרד המשפטים

ובמהלכה מתייעצים הגורמים המוסמכים עם הרשויות כגון משטרת ישראל ומכינים חוות דעת בעניינו של המבקש.

חשוב לשים לב כי ככל שיצורפו מסמכים רלוונטיים לבקשה מצד המבקש משך הזמן בטיפול בחנינה יתקצר.

 

לאחר שתושלם חוות הדעת בעניינו של המבקש תועבר הבקשה ללשכת נשיא המדינה אשר לו סמכות החנינה והוא יחתום על טופס החנינה.

תהליך זה כפי שצוין אינו תהליך קצר ויש להתאזר בסבלנות ולהמתין עד להחלטה סופית.  

מתי ניתן להגיש בקשת חנינה מנשיא המדינה:

לרוב, חנינה תוגש על ידי אזרחים אשר הורשעו בהליך פלילי וברצונם למחוק את עברם הסורר ולשקם את חייהם.

הרשעה פלילית כמוה ככתם ולא אחת נתקלים אזרחים נורמטיביים בקשיים בשל הרשעה הרשומה לחובתם. בין קשיים אלו ניתן למנות קשיים בקבלה למקום עבודה,

קשיים בקבלת ויזה לארצות הברית, סירוב להתגייס לצה"ל ועוד ועוד.

נשיא המדינה הוא למעשה החוליה האחרונה בשרשרת אשר בהתקיים מקרים מסוימים יבטל או יקצר את תקופת ההתיישנות ההרשעה

ויביא למחיקתה. אדם שנשיא המדינה נעתר לבקשתו ומחק את הרשעתו הרי שהוא אדם נקי ללא כל רבב ואינו חייב לדווח על הרשעה זו.

בהגשת החנינה חשוב להדגיש את מצבו האישי של המבקש ואת הסיבות בגינן מבוקש לקצר את העונש או ההרשעה.

אין לערער על העונש ולטעון לפגם כזה או אחר בענישה שהוטלה על ידי בית משפט. לרוב, ככל שהאינטרס הציבורי במחיקת ההרשעה גבוה יותר כך סיכוי סביר יותר שנשיא המדינה ייעתר לחנינה וימחק את ההרשעה. אינטרס ציבורי יכול להיות הליך של שיקום המבקש,

מצב רפואי קשה שלו, זוטי דברים, חלוף הזמן ועוד מגוון סיבות שונות.

תוצאת קבלת החנינה מנשיא המדינה

אדם שבקשת החנינה שלו התקבלה ואושרה על ידי נשיא המדינה תביא לתוצאה של ביטול המשמעות של ההליך הפלילי בו הורשע. לדוגמא, אדם שהורשעה

ונשיא המדינה קיצר את תקופת המחיקה של ההרשעה הרי שאדם זה יחשב כאדם ללא עבר פלילי ולא יצטרך לדווח לאיש על הרשעה זו.

אדם שנשיא המדינה החליט להעניק לו חנינה ולבטל את עונש המאסר הרי שאדם זה יהיה חופשי ככל אזרח אחר.

היתרון העצום בחנינה על ידי נשיא המדינה בקיצור תקופת מחיקת ההרשעה הוא כי מיום זה

והלאה לא יצטרך המבקש לדווח לשום גורם על הרשעה זו והוא לא יחשב כדובר שקר אם יציין כי לא קיים לחובתו רישום פלילי.

חשיבות הגשת חנינה על ידי עו"ד פלילי

כפי שכבר ציינו במאמר זה, הגשת חנינה מהנשיא היא פעולה משפטית, כמובן שניתן להגיש חנינה לבד, אולם יש לדעת מה עושים לפני שמגישים! על מנת שהחנינה לא תידחה.

למשרדנו ניסיון עשיר בהגשת חנינות מכל הסוגים וכן משרדנו עזר לאלפי אנשים למחוק את העבר בהצלחה!

אם גם אתם מעוניינים לקבל חנינה אתם מוזמנים לפנות למשרדנו לצורך התייעצות ראשונית ואנו נשמח לעזור לכם!.

סיכום נושא בקשת חנינה מנשיא המדינה:

הסמכות לחון אדם נתונה בידי נשיא המדינה מכוח חוק, חנינה אינה מהווה ערעור על העונש ומטרתה לבדוק אם בהתקיים גורמים שונים ניתן לבטל את עונש של האדם או לסייע לו לעלות על דרך המלך.

חנינה לנשיא המדינה צריכה להיות מנומקת ומוסברת בצורה ממצה ומקיפה,

מסיבה זו רצוי להיעזר בעורך דין הבקיא בתחום על מנת שזה יגיש בקשה מנומקת בצירוף כל המסמכים הנלווים הנדרשים ואף ידאג לעקוב אחרי סטטוס הבקשה אל מול מחלקת חנינות במשרד המשפטים.

בניגוד לדעה הרווחת חנינה ניתן להגיש מספר פעמים במהלך החיים ואינה מוגבלת לפעם אחת או מספר פעמים. כל מקרה של חנינה יישקל לגופו על ידי

עורך הדין המטפל ובהתאם לנסיבות ניתן יהיה לדעת מתי להגיש את החנינה, בגין איזה חלק להתמקד ומה בדיוק לבקש מנשיא המדינה.

טיפול בחנינה אורך כמספר חודשים ולכן במקרים מסוימים יש לשקול את הגשת הבקשה בהתחשב בפרק הזמנים הקיימים.

בכל מקרה אדם המעוניין להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה ידאג לעשות זאת מבעוד מועד שכן כפי שצוין משך הטיפול בבקשה עלול  להיות ארוך וממושך.

אזהרה: מאמר זה איננו נועד לשמש כייעוץ משפטי

ולפני כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם עו"ד לצורך הגשת בקשת חנינה ל- מחלקת החנינות ואין הכותב אחראי על שום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

5/5
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב whatsapp

מאמרים נוספים:

שתפו:

עוד מאמרים קשורים:

ביטול כתב אישום - עו"ד פלילי עקראוי & מזרחי ושות'

ביטול כתב אישום פלילי

בישראל נפתחים מידי שנה על ידי המשטרה עשרות אלפי תיקים פלילים כנגד נאשמים חלקן בסופו של דבר הופכים לכתב אישום וחלקן לא, איך זה קורה?

מבנה ההליך הפלילי - עו"ד פלילי עקראוי & מזרחי ושות'

מבנה ההליך הפלילי

מבנה ההליך הפלילי מאת עורך דין פלילי ערן עקראוי, ההליך הפלילי מתחיל כאשר נודע למשטרה על ביצוע  עבירה, הידיעה יכולה להיות הן ע"י הגשת תלונה

מעצר עד תום ההליכים - עו"ד פלילי עקראוי & מזרחי ושות'

מעצר עד תום ההליכים

מה התנאים המצטברים למעצרו של נאשם עד תום ההליכים: מדובר במעצר לאחר הגשת כתב אישום ועל כן מדובר במעצר של נאשם להבדיל מחשוד. היות ומדובר על נאשם

עורך דין פלילי - עו"ד פלילי - עקראוי & מזרחי ושות'

עו"ד פלילי ערן עקראוי ועו"ד ישראל מזרחי

לייעוץ משפטי חייגו:

צור קשר מהיר

דילוג לתוכן